2024-06-14
2024-06-14
00:14
00:14
نورامیس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Lidocaien یک اطراف چشم تومان۶۵۶,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Deep یک حجم دهی لب تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Deep Lidocaien یک گونه،چانه تومان۱,۱۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Volume یک خطوط خیلی عمیق تومان۶۹۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Light یک آبرسانی و جوانسازی تومان۲,۶۰۰,۰۰۰

رووفیل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Plus یک حجم دهی لب تومان۱,۰۳۷,۰۰۰تومان۲,۱۵۰,۰۰۰
Ultra یک فرم دهی چانه تومان۱,۰۳۴,۰۰۰تومان۲,۳۰۰,۰۰۰
Fine یک زیرچشم تومان۱,۰۳۲,۰۰۰تومان۲,۱۵۰,۰۰۰

پرفکتا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Fine Line یک زیرچشم تومان۱,۵۸۰,۰۰۰تومان۲,۷۵۰,۰۰۰
Deep یک لب خط خنده بینی تومان۱,۵۸۰,۰۰۰تومان۲,۶۵۰,۰۰۰
Subskin سه زاویه سازی تومان۳,۵۹۰,۰۰۰تومان۵,۱۵۰,۰۰۰

مزوژل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Profhilo دو آبرسانی عمیق تومان۲,۵۲۲,۰۰۰تومان۶,۳۵۰,۰۰۰
Hair Filler یک درمان ریزش مو تومان۱,۹۷۹,۰۰۰تومان۲,۴۰۰,۰۰۰
jalupro classic شش جوانساز تومان۳,۱۰۲,۰۰۰تومان۴,۹۵۰,۰۰۰
jalupro HMW دو جوانساز تومان۳,۱۰۲,۰۰۰تومان۴,۶۵۰,۰۰۰

سیتوسیال
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Medium یک دورچشم تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
Deep یک لب خط خنده تومان۳,۴۰۰,۰۰۰
Volume یک زاویه سازی تومان۳,۵۰۰,۰۰۰

هیالاکس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Base یک لب خط خنده تومان۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
Light یک دورچشم
Skin یک جوانساز

نوویا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Intense یک خط خنده تومان۳,۳۷۰,۰۰۰تومان۳,۴۰۰,۰۰۰
Intense Lips یک لب خط خنده تومان۳,۳۰۰,۰۰۰تومان۳,۹۵۰,۰۰۰
Stimulate یک فرم دهی تومان۳,۳۰۰,۰۰۰
Intense Rheology یک زیرچشم تومان۳,۱۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۰۰,۰۰۰

پروسترولین
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Natural B دو جوانسازی تومان۲,۴۸۸,۰۰۰تومان۲,۸۵۰,۰۰۰
Blance B دو روشن کننده و ضدلک تومان۱,۸۶۸,۰۰۰تومان۲,۷۵۰,۰۰۰
Inner B دو ضد سلولیت و لاغری تومان۱,۹۹۹,۰۰۰تومان۳,۱۰۰,۰۰۰

فیلرهای ده سی سی
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Revofil Ultra ده گونه، چانه تومان۱,۰۴۶,۰۰۰تومان۵,۷۰۰,۰۰۰
Dermofill ده زاویه سازی تومان۱,۰۴۵,۰۰۰تومان۱,۸۵۰,۰۰۰
hyomax چهار صورت تومان۱,۳۶۰,۰۰۰تومان۱,۶۵۰,۰۰۰
hyomax ده ناحیه پیشانی ولبها تومان۱,۲۹۰,۰۰۰تومان۲,۵۰۰,۰۰۰
Deneb H ده زاویه سازی تومان۱,۲۹۱,۰۰۰تومان۳,۱۵۰,۰۰۰
Deneb S ده حجم دهنده لب تومان۱,۴۹۰,۰۰۰تومان۳,۱۵۰,۰۰۰
Zishel Rose Glam ده کل صورت تومان۴,۹۵۰,۰۰۰تومان۵,۱۵۰,۰۰۰
Top Q ده کل صورت تومان۱,۵۴۵,۰۰۰تومان۱,۸۰۰,۰۰۰
Gana HA Body پنجاه مناسب بدن تومان۸,۵۰۰,۰۰۰
Replengen 20 ده زاویه سازی تومان۳,۳۷۰,۰۰۰تومان۶,۴۵۰,۰۰۰
Replengen 40 ده زاویه سازی تومان۳,۳۰۰,۰۰۰تومان۶,۴۵۰,۰۰۰
Audery M ده مناسب برای صورت تومان۴۵۰,۰۰۰تومان۱,۸۵۰,۰۰۰
Audery H ده مناسب برای صورت
سیفا volume ده مناسب برای صورت

آنزیم
نام محصول حجم کاربرد قیمت
korea Hyalase هزار کوچک کردن بینی
Hyalase en هزار کوچک کردن بینی تومان۵۳۵,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰

ای پی تی کیو
نام محصول حجم کاربرد قیمت
S100 یک پیشانی و زیرچشم تومان۱,۵۴۰,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
S300 یک لب و بینی تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
S500 یک خط خنده، زاویه سازی تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
S500 نه خط خنده، زاویه سازی تومان۱,۴۵۰,۰۰۰تومان۵,۷۵۰,۰۰۰
Hydro Plus نه جوانساز تومان۷,۶۰۰,۰۰۰
Eve X ده رفع خط تومان۳,۴۸۰,۰۰۰تومان۵,۱۵۰,۰۰۰
PN نه آبرسان
Hair RX صد موی سر تومان۳,۴۸۰,۰۰۰
Hair RX vitten صد موی سر
Thinsteal ده رفع غبغب

آلیاکسین
نام محصول حجم کاربرد قیمت
SR دو دور چشم تومان۷,۵۹۰,۰۰۰تومان۸,۴۵۰,۰۰۰
GP دو لب و خط خنده تومان۷,۴۷۰,۰۰۰تومان۹,۷۵۰,۰۰۰
EV دو جوانسازی تومان۶,۹۵۰,۰۰۰تومان۷,۹۵۰,۰۰۰

الانسه
نام محصول حجم کاربرد قیمت
L دو صورت
M دو صورت تومان۵,۶۸۰,۰۰۰تومان۹,۴۵۰,۰۰۰

بلوترو
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Intense یک لب و خط خنده تومان۶,۱۰۰,۰۰۰
Balance یک زیر چشم تومان۵,۹۰۰,۰۰۰تومان۶,۱۰۰,۰۰۰
Volume یک لب و خط خنده و گونه تومان۶,۲۰۰,۰۰۰

درما استایل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Regular یک دور چشم تومان۲,۸۵۰,۰۰۰تومان۳,۲۹۰,۰۰۰
Smile Lico یک لب تومان۲,۸۵۰,۰۰۰تومان۳,۱۹۰,۰۰۰
Fort یک زاویه سازی تومان۲,۴۵۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
Fort Lidocaine یک زاویه سازی تومان۲,۴۵۰,۰۰۰تومان۳,۱۹۰,۰۰۰

آیدیا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Super Regenyal سه افزایش حجم تومان۲,۸۰۰,۰۰۰
Lips یک لب و خط خنده تومان۲,۶۸۹,۴۹۹

استایلج
نام محصول حجم کاربرد قیمت
S lido دو دور چشم
S دو دور چشم تومان۶,۷۹۰,۰۰۰تومان۷,۳۰۰,۰۰۰
M lido دو لب
M دو لب تومان۸,۸۰۰,۰۰۰تومان۸,۹۰۰,۰۰۰
L lido دو لب
L دو لب تومان۷,۶۹۰,۰۰۰تومان۸,۸۰۰,۰۰۰
XL lido دو لب
XL دو لب تومان۱۰,۹۵۰,۰۰۰تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰

جالور
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Intense یک چین و چروک
Style یک چین و چروک
Sweet Deep یک کانتور صورت

بایواسکین
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Botopeptides ده جوانساز تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Firm Pro ده رفع شلی و افتادگی پوست تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Multipeptide Ha ده مولتی ویتامین تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Pdrn-pro ده بازسازی وجوانسازی تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Hyaluronic Acid 3% ده حجم دهنده، آبرسان تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Revital lift pro 20 ده جوانساز تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Hairpro ده ر یزش مو تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Scarpro ده ضد آکنه تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Bright pro ده روشن کننده تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Redupro ده لاغری موضعی تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Lipopro ده کوکتل قوی لاغری تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Agepro ده جوانساز تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Tranexpro پنج روشن کننده تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Natural Extrack پنج کوکتل ضد استرچ تومان۵۰۰,۰۰۰
DAME پنج جوانسازی و لیفت تومان۲۵۰,۰۰۰
Hyaluronic Acid 1% پنج حجم دهنده، آبرسان تومان۵۰۰,۰۰۰
L-Carnitine پنج سلولیت و چاقی موضعی تومان۲۵۰,۰۰۰
Melilito+Rutine پنج جوانساز تومان۲۵۰,۰۰۰
Phosphatidylcholine ده کاهش چربی های موضعی تومان۸۰۰,۰۰۰
Silanol پنج جوانساز، لاغری
Artichoke Extract پنج سلولیت و چاقی موضعی تومان۲۵۰,۰۰۰
Vitamin C 20% پنج روشن کننده تومان۲۵۰,۰۰۰
Butt-Up pro پنج کاهش چربی های موضعی تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Bioplax Pro پنج بازسازی و آبرسان تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Peelpro Hard پنجاه لایه بردار عمیق تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Peelpro Medium پنجاه لایه بردار ملایم تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Peelpro Soft پنجاه لایه بردار سطحی تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Glycolic Acid 20% پنجاه آبرسان، جوانساز تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
P-PRO eutralization پنجاه لوسیون خنثی کننده تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
P-PRO Brightening پنجاه روشن کننده تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Lips shinepro پنج بازسازی و حجم دهنده تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Caffein پنج چاقی موضعی تومان۲۵۰,۰۰۰
EYE PRO CONTOUR سه اطراف چشم تومان۷۰۰,۰۰۰تومان۹۰۰,۰۰۰

رویتاکر
نام محصول حجم کاربرد قیمت
HairCare پنج جلوگیری از ریزش مو تومان۶۵۰,۰۰۰تومان۷۵۰,۰۰۰
Cytocare 532 پنج لیفت تومان۳۹۰,۰۰۰تومان۹۵۰,۰۰۰
Cytocare 640 پنج آبرسان
Cytocare 715 پنج جوان ساز تومان۱,۳۴۵,۰۰۰
Cellucare پنج لاغری موضعی تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Stretchcare پنج سفت کننده صورت تومان۱,۳۸۰,۰۰۰

فیوژن
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Hair ده تقویت مو تومان۵۸۳,۰۰۰تومان۲,۳۵۰,۰۰۰
PPC ده لاغری شکم و پهلو
XFC ده جوانساز تومان۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۲,۰۰۰,۰۰۰
Eye Contour پنج آبرسان تومان۱,۱۷۹,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Radiance ده درمان تجمع رنگدانه تومان۷۱۵,۰۰۰تومان۱,۹۵۰,۰۰۰
BTX ده ضد چین و چروک تومان۱,۴۹۰,۰۰۰تومان۲,۰۰۰,۰۰۰
MELACLEAR ده ضد لک قوی تومان۲,۸۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
VITAMIN C ده شفاف کننده پوست تومان۶۴۵,۰۰۰تومان۱,۲۵۰,۰۰۰
Vitamin ACE ده بستن منافذ پوست تومان۱,۰۴۵,۰۰۰تومان۱,۵۵۰,۰۰۰
MESO MATRIX پنج لیفت صورت و گردن تومان۱,۰۹۰,۰۰۰تومان۲,۳۰۰,۰۰۰
ACN ده روشن کننده تومان۱,۵۹۵,۰۰۰تومان۱,۶۵۰,۰۰۰
PERFECT LIPS پنج افزایش حجم لب تومان۲,۸۴۰,۰۰۰تومان۳,۴۰۰,۰۰۰
HAIR MEN پنج درمان ریزش مو تومان۱,۵۵۰,۰۰۰تومان۲,۹۵۰,۰۰۰
XBC ده لاغری بسیار قوی تومان۵۸۹,۰۰۰تومان۱,۵۵۰,۰۰۰
SILORG ده سفت کننده پوست تومان۱,۰۵۰,۰۰۰تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
SMART MIX پنج میکس کردن تومان۴۴۷,۰۰۰تومان۹۰۰,۰۰۰
PPC+ Cream ده لاغری بسیار قوی
H.A ده درمان چین و چروک تومان۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۲,۹۵۰,۰۰۰
+XFC ده جوانسازی تومان۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۲,۸۵۰,۰۰۰
XFC+ FACE ده جوانسازی و آبرسانی تومان۱,۴۵۰,۰۰۰تومان۲,۲۵۰,۰۰۰
LIFT+FACE ده سفت کننده و لیفت تومان۱,۹۹۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
DMAE ده کشیدگی و لیفتینگ تومان۴۴۵,۰۰۰تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
glow lift پنج جوانساز و روشن کننده پوست تومان۱,۲۴۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
HA ultra پنج جهت آبرسانی پوست تومان۲,۵۴۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰
slim lift ده سفت کننده صورت تومان۱,۷۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰

درماهیل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Eye Bag یک درمان پف زیر چشم تومان۴۵۰,۰۰۰
HSR پنج جوانساز– آبرسان تومان۴۵۰,۰۰۰
HL پنج جلوگیری از ریزش مو تومان۹۰,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰
SB پنج روشن کننده تومان۴۵۰,۰۰۰
LL پنج لیپولیز تومان۴۵۰,۰۰۰

بی سی ان
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Melano پنج روشن کننده–ضد لک
Vitamin C پنج روشن کننده تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Hyaluronidase پنج آنزیم هیالاز تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
ECQ10 سه جوانساز تومان۶۰۰,۰۰۰
Oculare پنج درمان تیرگی دور چشم تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
HyalurohicAcid3'5 پنج رفع جای جوش
REVITA-HA سه درمان چین و چروک تومان۷۰۰,۰۰۰
ADIPOFORTE ده رفع چربی موضعی تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
CAPILLUM پنج جلوگیری از ریزش مو تومان۱,۳۰۰,۰۰۰
TENSIS پنج جوانساز تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
scalp پنج ضد ریزش

لیکویید ایمپلنت
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Cutis یک درمان چین و چروک تومان۳,۳۰۰,۰۰۰
SubCutis یک درمان چین و چروک تومان۳,۳۰۰,۰۰۰

ریوانس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Contour بیست جوانساز
Ultra بیست درمان چین و چروک
Soft بیست درمان چین و چروک
Kiss بیست لب
Shape بیست حفظ رطوبت و هیدراته
Outline بیست صاف کننده

آلجنس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
HD یک کانتور لب
VL یک عمل بینی
DF یک درمان چین بینی

مزولایک
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Eye Cocktail پنج چشم و رفع چین و چروک تومان۸۵۰,۰۰۰
Lipolytic Cocktail ده لاغری موضعی تومان۸۰۰,۰۰۰
Whitening Cocktail ده روشن کننده ، ضد لک تومان۸۵۰,۰۰۰
+ Lift Cocktail Lift ده رفع شلی تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Hair Lady ده تقویت مو خانمها تومان۱۲۰,۰۰۰تومان۸۵۰,۰۰۰
Hair Man ده تقویت مو آقایان تومان۳۵۰,۰۰۰تومان۸۵۰,۰۰۰
Scar-Cocktail ده ترک های پوست تومان۸۰۰,۰۰۰
Biotin ده تقویت مو تومان۵۰۰,۰۰۰
Caffeine ده جلوگیری از ریزش مو تومان۵۰۰,۰۰۰
Hyaluronidase ده کوچک کننده بینی تومان۸۰۰,۰۰۰
Finasteride ده تقویت مو تومان۸۰۰,۰۰۰
Vitamin C ده جوانساز تومان۱۲۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰
Antiaging Pro ده رفع چین و چروک تومان۸۰۰,۰۰۰
Phosphatidylcholine ده کاهش چرب موضعی تومان۸۰۰,۰۰۰
Hyaluronic acid 3.5% پنج آبرسانی و حجم دهنده تومان۷۵۰,۰۰۰
Slimming ده برطرف کردن غبغب تومان۸۰۰,۰۰۰
ANTIACNE ده ضد جوش تومان۸۰۰,۰۰۰
DUTASTERIDE ده ریزش مو آقایان تومان۸۰۰,۰۰۰
+HAIR ده تقویت مو تومان۱۱۷,۵۰۰
DEXPANTHENOL ده درمان تاسی تومان۵۰۰,۰۰۰
L-CARNITIN ده لاغری موضعی تومان۵۰۰,۰۰۰
BOTOLAX ده جوانساز تومان۸۰۰,۰۰۰
eyetop پنج دور چشم
Finasteride ده جلوگیری از ریزش مو تومان۸۰۰,۰۰۰
Glutathione ده ضدلک
top agepro ده ضد چین و چروک پوست

پلوریال
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Classic یک لب ، زیر چشم تومان۱,۹۵۰,۰۰۰تومان۳,۲۵۰,۰۰۰
Volume یک زاویه سازی تومان۲,۱۸۰,۰۰۰تومان۳,۳۵۰,۰۰۰
Booster یک جوانساز

اینواستتیک
نام محصول حجم کاربرد قیمت
FILL UP ده بازسازی کننده تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
RESTRUCTURER بیست روشن کننده تومان۱,۲۵۰,۰۰۰
FACE NADE دو زاویه ساز تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
HAIR VITAL ده درمان ریزش موی زنان تومان۳۹۰,۰۰۰تومان۵۵۰,۰۰۰
XEROSKIN-ID دو ترمیم پوست تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
REDNESS ID دو درمان قرمزی صورت تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
HAIR LOSS CONTROL ده درمان ریزش مو مردان تومان۵۹۵,۰۰۰تومان۷۵۰,۰۰۰
DRAINING PPC بیست فرم دهی بدن تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
HYALURONIC ACID ده آبرسانی تومان۹۰۰,۰۰۰
MATRIX ده احیا کننده پوست تومان۸۰۰,۰۰۰
TIGF ده خواص زیاد تومان۹۰۰,۰۰۰
HYALURONIDASE پنج جهت تجزیه هیالورونیک اسید تومان۱,۵۰۰,۰۰۰
FIRMING بیست جلوگیری از افتادگی پوست تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
AKN-ID دو درمان ضایعات پوستی تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
INTIMATE دو افزایش تراکم تومان۵۰۰,۰۰۰تومان۷۰۰,۰۰۰

زیشل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Rose Mild یک صورت تومان۱,۸۹۰,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
Rose Forte یک کانتورینگ و جای جوش تومان۱,۸۹۰,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
Rose Touch یک رفع چین و چروک تومان۱,۸۹۰,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰

پروایج
نام محصول حجم کاربرد قیمت
ProAge دو آبرسانی تومان۲,۳۰۰,۰۰۰تومان۲,۵۵۰,۰۰۰

فیورج
نام محصول حجم کاربرد قیمت
S دو زیرچشم و خطوط سطحی تومان۲,۱۵۰,۰۰۰تومان۲,۹۰۰,۰۰۰
L دو لب و خط خنده تومان۲,۳۵۰,۰۰۰تومان۳,۰۰۰,۰۰۰
XL دو چانه و زاویه سازی تومان۳,۱۰۰,۰۰۰تومان۳,۵۰۰,۰۰۰

لونافیل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
vollip دو زیرچشم
volify دو خطوط خنده
volume دو چانه تومان۲,۱۸۰,۰۰۰

امبلا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Embella هشت رفع غبغب قیمت اصلی تومان۶,۱۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳,۹۰۰,۰۰۰ است.

نورامیس بدون لیبل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Lidocaine یک رفع چروک تومان۶۵۶,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Deep یک حجم دهی تومان۳۹۰,۰۰۰تومان۱,۳۵۰,۰۰۰
Deep Lidocaine یک زاویه ساز تومان۳۹۹,۰۰۰تومان۱,۳۵۰,۰۰۰
Volume یک زاویه ساز تومان۶۹۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰

بوتاکس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Masport پانصد درمان چین و چروک تماس بگیرید
Dyston پانصد درمان چین و چروک تماس بگیرید
Dyston سیصد درمان چین و چروک تماس بگیرید
Dysport پانصد درمان چین و چروک تماس بگیرید
Neuronox دویست درمان چین و چروک تماس بگیرید
Neuronox صد درمان چین و چروک تماس بگیرید
Neuronox پنجاه درمان چین و چروک تماس بگیرید

پرلوکس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
perlox دو جوانساز قیمت اصلی تومان۳,۱۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱,۹۵۰,۰۰۰ است.

ام سی-سی ام
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Hair ده ریزش مو و رویش مجدد
antiaging ده جوانساز
cellulit ده آنتی سلولیت
Whitening ده ضدلک و سفیدکننده
Biotin Hidrxin ده ریزش مو ومتعادل سازی

اینوسنس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
style دو خط خنده ،گونه و چانه
smile دو لب
silk دو خط چین و چروک
shape دو زاویه سازی فک

رستیلن
نام محصول حجم کاربرد قیمت
اسکین بوستر - آبرسان
ریفاین - خطوط دور بینی و دهان

درماکوال
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Hair plus - ضدریزش و تقویت مو

طب مد

فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی

طب مد