2024-02-21
2024-02-21
14:33
14:33
نورامیس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Lidocaien یک اطراف چشم تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Deep یک حجم دهی لب تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Deep Lidocaien یک گونه،چانه تومان۱,۱۰۰
Volume یک خطوط خیلی عمیق تومان۶۹۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Light یک آبرسانی و جوانسازی تومان۲,۶۰۰,۰۰۰

رووفیل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Plus یک حجم دهی لب تومان۱,۰۸۸,۰۰۰تومان۲,۱۰۰,۰۰۰
Ultra یک فرم دهی چانه تومان۱,۰۹۰,۰۰۰تومان۲,۱۰۰,۰۰۰
Fine یک زیرچشم تومان۱,۳۸۹,۰۰۰تومان۲,۱۰۰,۰۰۰

پرفکتا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Fine Line یک زیرچشم تومان۱,۵۹۰,۰۰۰تومان۲,۷۰۰,۰۰۰
Deep یک لب خط خنده بینی تومان۱,۸۴۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Subskin سه زاویه سازی تومان۳,۶۹۰,۰۰۰تومان۷,۶۰۰,۰۰۰

مزوژل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Profhilo دو آبرسانی عمیق تومان۲,۵۹۰,۰۰۰تومان۶,۴۰۰,۰۰۰
Hair Filler یک درمان ریزش مو تومان۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۲۰۰,۰۰۰
jalupro classic شش جوانساز تومان۳,۱۶۰,۰۰۰
jalupro HMW دو جوانساز تومان۳,۱۶۰,۰۰۰تومان۴,۵۰۰,۰۰۰

سیتوسیال
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Medium یک دورچشم تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
Deep یک لب خط خنده تومان۳,۴۰۰,۰۰۰
Volume یک زاویه سازی تومان۳,۵۰۰,۰۰۰

هیالاکس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Base یک لب خط خنده تومان۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
Light یک دورچشم
Skin یک جوانساز

نوویا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Intense یک خط خنده تومان۳,۱۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۰۰,۰۰۰
Intense Lips یک لب خط خنده تومان۳,۰۸۰,۰۰۰تومان۳,۳۰۰,۰۰۰
Stimulate یک فرم دهی تومان۳,۳۰۰,۰۰۰
Intense Rheology یک زیرچشم تومان۳,۱۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۰۰,۰۰۰

پروسترولین
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Natural B دو جوانسازی تومان۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۲,۹۰۰,۰۰۰
Blance B دو روشن کننده و ضدلک تومان۲,۲۵۰,۰۰۰تومان۲,۸۰۰,۰۰۰
Inner B دو ضد سلولیت و لاغری تومان۲,۱۰۰,۰۰۰تومان۲,۸۰۰,۰۰۰

فیلرهای ده سی سی
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Revofil Ultra ده گونه، چانه تومان۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۵,۷۰۰,۰۰۰
Dermofill ده زاویه سازی تومان۱,۰۶۰,۰۰۰تومان۲,۲۰۰,۰۰۰
hyomax چهار صورت تومان۱,۳۸۰,۰۰۰تومان۱,۶۰۰,۰۰۰
hyomax ده ناحیه پیشانی ولبها تومان۲,۳۰۰,۰۰۰
Deneb H ده زاویه سازی تومان۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
Deneb S ده حجم دهنده لب تومان۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
Zishel Rose Glam ده کل صورت تومان۴,۴۰۰,۰۰۰تومان۴,۷۰۰,۰۰۰
Top Q ده کل صورت تومان۱,۵۵۰,۰۰۰تومان۱,۸۰۰,۰۰۰
Gana HA Body پنجاه مناسب بدن تومان۸,۵۰۰,۰۰۰
Replengen 20 ده زاویه سازی تومان۳,۳۹۰,۰۰۰تومان۶,۴۰۰,۰۰۰
Replengen 40 ده زاویه سازی تومان۳,۴۴۰,۰۰۰تومان۶,۶۰۰,۰۰۰
Audery M ده مناسب برای صورت تومان۴۷۵,۴۹۹تومان۱,۷۹۹,۴۹۹
Audery H ده مناسب برای صورت
سیفا volume ده مناسب برای صورت

آنزیم
نام محصول حجم کاربرد قیمت
korea Hyalase هزار کوچک کردن بینی
Hyalase en هزار کوچک کردن بینی تومان۱,۲۰۰,۰۰۰

ای پی تی کیو
نام محصول حجم کاربرد قیمت
S100 یک پیشانی و زیرچشم تومان۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
S300 یک لب و بینی تومان۱,۵۰۰,۰۰۰
S500 یک خط خنده، زاویه سازی تومان۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
S500 نه خط خنده، زاویه سازی تومان۱,۴۶۰,۰۰۰تومان۶,۳۰۰,۰۰۰
Hydro Plus نه جوانساز تومان۷,۶۰۰,۰۰۰
Eve X ده رفع خط تومان۳,۴۹۰,۰۰۰تومان۴,۵۰۰,۰۰۰
PN نه آبرسان
Hair RX صد موی سر تومان۳,۴۹۰,۰۰۰
Hair RX vitten صد موی سر
Thinsteal ده رفع غبغب

آلیاکسین
نام محصول حجم کاربرد قیمت
SR دو دور چشم تومان۷,۶۰۰,۰۰۰تومان۸,۱۰۰,۰۰۰
GP دو لب و خط خنده تومان۷,۴۹۰,۰۰۰تومان۸,۴۰۰,۰۰۰
EV دو جوانسازی تومان۷,۵۹۰,۰۰۰تومان۸,۲۰۰,۰۰۰

الانسه
نام محصول حجم کاربرد قیمت
L دو صورت
M دو صورت تومان۵,۶۹۵,۰۰۰تومان۸,۹۰۰,۰۰۰

بلوترو
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Intense یک لب و خط خنده تومان۶,۱۰۰,۰۰۰
Balance یک زیر چشم تومان۵,۹۰۰,۰۰۰تومان۶,۱۰۰,۰۰۰
Volume یک لب و خط خنده و گونه تومان۶,۲۰۰,۰۰۰

درما استایل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Regular یک دور چشم تومان۳,۳۰۰,۰۰۰تومان۳,۴۰۰,۰۰۰
Smile Lico یک لب تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
Fort یک زاویه سازی تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
Fort Lidocaine یک زاویه سازی تومان۳,۱۹۹,۴۹۸

آیدیا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Super Regenyal سه افزایش حجم تومان۲,۸۰۰,۰۰۰
Lips یک لب و خط خنده تومان۲,۶۹۹,۴۹۹

استایلج
نام محصول حجم کاربرد قیمت
S lido دو دور چشم
S دو دور چشم تومان۶,۹۰۰,۰۰۰تومان۷,۳۰۰,۰۰۰
M lido دو لب
M دو لب تومان۸,۹۰۰,۰۰۰
L lido دو لب
L دو لب تومان۷,۷۹۹,۲۵۰تومان۸,۷۹۹,۲۵۰
XL lido دو لب
XL دو لب

جالور
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Intense یک چین و چروک
Style یک چین و چروک
Sweet Deep یک کانتور صورت

بایواسکین
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Botopeptides ده جوانساز تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Firm Pro ده رفع شلی و افتادگی پوست تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Multipeptide Ha ده مولتی ویتامین تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Pdrn-pro ده بازسازی وجوانسازی تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Hyaluronic Acid 3% ده حجم دهنده، آبرسان تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Revital lift pro 20 ده جوانساز تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Hairpro ده ر یزش مو تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Scarpro ده ضد آکنه تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Bright pro ده روشن کننده تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Redupro ده لاغری موضعی
Lipopro ده کوکتل قوی لاغری تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Agepro ده جوانساز تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Tranexpro پنج روشن کننده تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Natural Extrack پنج کوکتل ضد استرچ تومان۵۰۰,۰۰۰
DAME پنج جوانسازی و لیفت تومان۲۵۰,۰۰۰
Hyaluronic Acid 1% پنج حجم دهنده، آبرسان تومان۵۰۰,۰۰۰
L-Carnitine پنج سلولیت و چاقی موضعی تومان۲۵۰,۰۰۰
Melilito+Rutine پنج جوانساز تومان۲۵۰,۰۰۰
Phosphatidylcholine ده کاهش چربی های موضعی
Silanol پنج جوانساز، لاغری
Artichoke Extract پنج سلولیت و چاقی موضعی تومان۲۵۰,۰۰۰
Vitamin C 20% پنج روشن کننده تومان۲۵۰,۰۰۰
Butt-Up pro پنج کاهش چربی های موضعی تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Bioplax Pro پنج بازسازی و آبرسان تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Peelpro Hard پنجاه لایه بردار عمیق تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Peelpro Medium پنجاه لایه بردار ملایم تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Peelpro Soft پنجاه لایه بردار سطحی تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Glycolic Acid 20% پنجاه آبرسان، جوانساز تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
P-PRO eutralization پنجاه لوسیون خنثی کننده تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
P-PRO Brightening پنجاه روشن کننده تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Lips shinepro پنج بازسازی و حجم دهنده تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Caffein پنج چاقی موضعی تومان۲۵۰,۰۰۰
EYE PRO CONTOUR سه اطراف چشم تومان۷۰۰,۰۰۰تومان۹۰۰,۰۰۰

رویتاکر
نام محصول حجم کاربرد قیمت
HairCare پنج جلوگیری از ریزش مو تومان۸۸۹,۰۰۰تومان۱,۶۵۰,۰۰۰
Cytocare 532 پنج لیفت تومان۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۱,۳۵۰,۰۰۰
Cytocare 640 پنج آبرسان
Cytocare 715 پنج جوان ساز تومان۱,۵۰۰,۰۰۰
Cellucare پنج لاغری موضعی تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Stretchcare پنج سفت کننده صورت

فیوژن
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Hair ده تقویت مو تومان۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
PPC ده لاغری شکم و پهلو
XFC ده جوانساز تومان۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۲۰۰,۰۰۰
Eye Contour پنج آبرسان تومان۱,۷۶۰,۰۰۰تومان۱,۸۰۰,۰۰۰
Radiance ده درمان تجمع رنگدانه تومان۷۱۹,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
BTX ده ضد چین و چروک تومان۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۲,۰۰۰,۰۰۰
MELACLEAR ده ضد لک قوی تومان۲,۰۹۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
VITAMIN C ده شفاف کننده پوست تومان۶۷۰,۰۰۰تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
Vitamin ACE ده بستن منافذ پوست تومان۱,۳۰۰,۰۰۰تومان۱,۵۵۰,۰۰۰
MESO MATRIX پنج لیفت صورت و گردن تومان۱,۰۹۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
ACN ده روشن کننده تومان۱,۵۵۰,۰۰۰تومان۱,۶۰۰,۰۰۰
PERFECT LIPS پنج افزایش حجم لب تومان۲,۷۰۰,۰۰۰تومان۳,۴۰۰,۰۰۰
HAIR MEN پنج درمان ریزش مو تومان۲,۳۰۰,۰۰۰تومان۲,۹۵۰,۰۰۰
XBC ده لاغری بسیار قوی تومان۱,۳۰۰,۰۰۰تومان۱,۵۵۰,۰۰۰
SILORG ده سفت کننده پوست تومان۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۸,۱۰۰,۰۰۰
SMART MIX پنج میکس کردن تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۹۰۰,۰۰۰
PPC+ Cream ده لاغری بسیار قوی
H.A ده درمان چین و چروک تومان۲,۳۰۰,۰۰۰تومان۲,۹۵۰,۰۰۰
+XFC ده جوانسازی تومان۲,۲۰۰,۰۰۰تومان۲,۸۵۰,۰۰۰
XFC+ FACE ده جوانسازی و آبرسانی تومان۱,۷۰۰,۰۰۰تومان۲,۲۵۰,۰۰۰
LIFT+FACE ده سفت کننده و لیفت تومان۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
DMAE ده کشیدگی و لیفتینگ تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
glow lift پنج جوانساز و روشن کننده پوست تومان۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
HA ultra پنج جهت آبرسانی پوست تومان۳,۳۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰
slim lift ده سفت کننده صورت تومان۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰

درماهیل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Eye Bag یک درمان پف زیر چشم تومان۴۵۰,۰۰۰
HSR پنج جوانساز– آبرسان تومان۴۵۰,۰۰۰
HL پنج جلوگیری از ریزش مو تومان۴۵۰,۰۰۰
SB پنج روشن کننده تومان۴۵۰,۰۰۰
LL پنج لیپولیز تومان۴۵۰,۰۰۰

بی سی ان
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Melano پنج روشن کننده–ضد لک تماس بگیرید
Vitamin C پنج روشن کننده تماس بگیرید
Hyaluronidase پنج آنزیم هیالاز تماس بگیرید
ECQ10 سه جوانساز تماس بگیرید
Oculare پنج درمان تیرگی دور چشم تماس بگیرید
HyalurohicAcid3'5 پنج رفع جای جوش تماس بگیرید
REVITA-HA سه درمان چین و چروک تماس بگیرید
ADIPOFORTE ده رفع چربی موضعی تماس بگیرید
CAPILLUM پنج جلوگیری از ریزش مو تماس بگیرید
TENSIS پنج جوانساز تماس بگیرید
scalp پنج ضد ریزش

لیکویید ایمپلنت
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Cutis یک درمان چین و چروک تومان۳,۳۰۰,۰۰۰
SubCutis یک درمان چین و چروک تومان۳,۳۰۰,۰۰۰

ریوانس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Contour بیست جوانساز
Ultra بیست درمان چین و چروک
Soft بیست درمان چین و چروک
Kiss بیست لب
Shape بیست حفظ رطوبت و هیدراته
Outline بیست صاف کننده

آلجنس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
HD یک کانتور لب
VL یک عمل بینی
DF یک درمان چین بینی

مزولایک
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Eye Cocktail پنج چشم و رفع چین و چروک تومان۸۵۰,۰۰۰
Lipolytic Cocktail ده لاغری موضعی تومان۸۰۰,۰۰۰
Whitening Cocktail ده روشن کننده ، ضد لک تومان۸۵۰,۰۰۰
+ Lift Cocktail Lift ده رفع شلی تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Hair Lady ده تقویت مو خانمها تومان۸۵۰,۰۰۰
Hair Man ده تقویت مو آقایان تومان۸۵۰,۰۰۰
Scar-Cocktail ده ترک های پوست تومان۸۰۰,۰۰۰
Biotin ده تقویت مو تومان۵۰۰,۰۰۰
Caffeine ده جلوگیری از ریزش مو تومان۵۰۰,۰۰۰
Hyaluronidase ده کوچک کننده بینی تومان۸۰۰,۰۰۰
Finasteride ده تقویت مو
Vitamin C ده جوانساز تماس بگیرید
Antiaging Pro ده رفع چین و چروک تماس بگیرید
Phosphatidylcholine ده کاهش چرب موضعی تماس بگیرید
Hyaluronic acid 3.5% پنج آبرسانی و حجم دهنده تماس بگیرید
Slimming ده برطرف کردن غبغب تماس بگیرید
ANTIACNE ده ضد جوش تماس بگیرید
DUTASTERIDE ده ریزش مو آقایان تماس بگیرید
+HAIR ده تقویت مو تماس بگیرید
DEXPANTHENOL ده درمان تاسی تومان۵۰۰,۰۰۰
L-CARNITIN ده لاغری موضعی تومان۵۰۰,۰۰۰
BOTOLAX ده جوانساز تومان۸۰۰,۰۰۰
eyetop پنج دور چشم
Finasteride ده جلوگیری از ریزش مو
Glutathione ده ضدلک
top agepro ده ضد چین و چروک پوست

پلوریال
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Classic یک لب ، زیر چشم تومان۱,۹۵۰,۰۰۰تومان۳,۳۰۰,۰۰۰
Volume یک زاویه سازی تومان۲,۱۸۰,۰۰۰تومان۳,۳۰۰,۰۰۰
Booster یک جوانساز

اینواستتیک
نام محصول حجم کاربرد قیمت
FILL UP ده بازسازی کننده تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
RESTRUCTURER بیست روشن کننده تومان۱,۲۵۰,۰۰۰
FACE NADE دو زاویه ساز تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
HAIR VITAL ده درمان ریزش موی زنان تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۶۶۰,۰۰۰
XEROSKIN-ID دو ترمیم پوست تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
REDNESS ID دو درمان قرمزی صورت تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
HAIR LOSS CONTROL ده درمان ریزش مو مردان تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
DRAINING PPC بیست فرم دهی بدن تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
HYALURONIC ACID ده آبرسانی تومان۹۰۰,۰۰۰
MATRIX ده احیا کننده پوست تومان۸۰۰,۰۰۰
TIGF ده خواص زیاد تومان۹۰۰,۰۰۰
HYALURONIDASE پنج جهت تجزیه هیالورونیک اسید تومان۱,۵۰۰,۰۰۰
FIRMING بیست جلوگیری از افتادگی پوست تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
AKN-ID دو درمان ضایعات پوستی تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
INTIMATE دو افزایش تراکم تومان۷۰۰,۰۰۰

زیشل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Rose Mild یک صورت تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
Rose Forte یک کانتورینگ و جای جوش تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
Rose Touch یک رفع چین و چروک تومان۱,۹۰۰,۰۰۰

پروایج
نام محصول حجم کاربرد قیمت
ProAge دو آبرسانی تومان۲,۳۵۰,۰۰۰تومان۲,۵۰۰,۰۰۰

فیورج
نام محصول حجم کاربرد قیمت
S دو زیرچشم و خطوط سطحی تومان۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۶۰۰,۰۰۰
L دو لب و خط خنده تومان۳,۱۵۰,۰۰۰تومان۳,۶۰۰,۰۰۰
XL دو چانه و زاویه سازی تومان۳,۲۰۰,۰۰۰تومان۳,۶۰۰,۰۰۰

لونافیل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
vollip دو زیرچشم
volify دو خطوط خنده
volume دو چانه تومان۲,۱۸۰,۰۰۰

امبلا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Embella هشت رفع غبغب

نورامیس بدون لیبل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Lidocaine یک رفع چروک تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
Deep یک حجم دهی تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
Deep Lidocaine یک زاویه ساز تومان۴۰۰,۰۰۰تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
Volume یک زاویه ساز تومان۶۹۰,۰۰۰تومان۱,۱۰۰,۰۰۰

بوتاکس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Masport پانصد درمان چین و چروک تماس بگیرید
Dyston پانصد درمان چین و چروک تماس بگیرید
Dyston سیصد درمان چین و چروک تماس بگیرید
Dysport پانصد درمان چین و چروک تماس بگیرید
Neuronox دویست درمان چین و چروک تماس بگیرید
Neuronox صد درمان چین و چروک تماس بگیرید
Neuronox پنجاه درمان چین و چروک تماس بگیرید

پرلوکس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
perlox دو جوانساز تومان۳,۳۰۰,۰۰۰

ام سی-سی ام
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Hair ده ریزش مو و رویش مجدد
antiaging ده جوانساز
cellulit ده آنتی سلولیت
Whitening ده ضدلک و سفیدکننده
Biotin Hidrxin ده ریزش مو ومتعادل سازی

اینوسنس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
style دو خط خنده ،گونه و چانه
smile دو لب
silk دو خط چین و چروک
shape دو زاویه سازی فک

رستیلن
نام محصول حجم کاربرد قیمت
اسکین بوستر - آبرسان
ریفاین - خطوط دور بینی و دهان

درماکوال
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Hair plus - ضدریزش و تقویت مو

طب مد

فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی

طب مد